HEM FÖRETAGET VERKSAMHET SAMMARBETSPARTNERS KONTAKT

  


SPRUTNING

injektering bultning

Sprutbetongs arbeten är ett av de mest krävande arbeten inom förstärkning av tunnlar. Sprutbetong används för förstärkning av bergrummen genom att applicera den med hjälp av hög ”tryckluft”. Sprutbetongen i sig är ett stort område. Sprutbetongs arbete kan i stora drag delas i 2 delar våt och torr sprutning. Torrsprutning kan tillämpas för små samt reparationsarbete. Våt sprutning å andra sidan kan tillämpas i de flesta tillfällen där hög kapacitet, renare arbetsmiljö samt snabbare framdrift efterfrågas. Det finns flera moment som måste fungera ”bra” för att få ett korrekt och kvalitativt resultat. Detta arbete börjar redan vid val del material och fortsätter vid blandning, transport samt appliceringen. En dåligt designad eller blandade sprutbetong (dåligt kvalitet) kan kosta entreprenören stora pengar i form av stor spill, dåliga prov resultat samt skador på utrustning. Den mest kritiska och viktigaste delen av sprutbetong arbete är appliceringen av materialet. För detta arbete krävs det kunnigt, erfaren samt engagerade personal. Oavsett vad man får för sprutbetong och vilken utrustning man har till förfogandet är personalen som genomför jobbet den viktigaste faktorn för ett tillfredställande och kvalitativt arbete© 2007 ABEIS KONSULT