HEM FÖRETAGET VERKSAMHET SAMMARBETSPARTNERS KONTAKT

   


INJEKTERING
sprutning bultning

Är injektering svartkonst?

Injektering är ett av de mest krävande arbeten inom undergjord arbeten. Då berget tas ut vill ovanliggande vatten ta sig ut via sprickor. Detta kan leda till grundvattensänkning som i sin tur påverkar kringliggande områden/miljö. För att förhindra inläckage i tunnlar injektera man berget med olika medel. Dessa kan vara cement eller kemisk baserade medel. Vid injektering måste hänsyn tas till flera faktorer nämligen: bergarten och dess spricksystem, injekterings medel, utrustningen samt utförande. Oavsett vilket berg art, material eller utrustning som används är utförandet den mest krävande delen av injekterings arbete. För att kunna genomföra ett korrekt och effektivt injekteringsarbete krävs det ”utbildade”, erfarna och engagerade personal som kan tillämpa sina kunskaper i de olika situationer som uppstår. I detta arbete ingår även kunskap om olika injekterings metoder, kvalitetssäkring där provtagningar av det använda bruken genomförs för att säkerställa det beställda arbeten. Det som kan uppfattas som ”svartkonst” kan med kunskap om principerna, förståelse om mekanismen samt korrekt utförande omvandlas till ett intressant och meningsfullt arbete där kvalité och ekonomi står i fokus. Abeis jobbar med projekt och arbetsledning, utbildning, samt utredning av injekterings arbete inom anläggningsbranschen och kan skapa förutsättningar för ett ekonomisk och mer korrekt och meningsfullt injekterings arbete.

 

© 2007 ABEIS KONSULT