HEM FÖRETAGET VERKSAMHET SAMMARBETSPARTNERS KONTAKT

  FÖRSTÄRKNING
 
sprutning injektering bultning

Förstärking
av berg rum
Att arbeta underjord ställer höga krav på säkerhet.
Därför förstärker man bergrummen för att kunna få en säker
och kvalitativ anläggning.
Förstärkings arbetet kan delas i flera arbetsområde.

De 3 mest aktuella förstärkningsarbete är:
Sprutning, Injektering samt Bultning.
Oftast injekterar man berget innan man börjar med borrning för sprängningen. Injekterings arbete har den funktionen att täta berget mot inläckande vatten vilket kan leda till grundvatten sänkning som i sin tur kan orsaka leda till skador på kringliggande byggnader samt påverka det befintliga ekosystemet. Ett från början korrekt, medvetet samt kvalitativt injekterings arbete kan leda till effektiv, ekonomisk lönsamt och säker framdrift. Ett dåligt genomfört Injekteringsarbete å andra sidan kan orsaka stora ekonomiska och kvalitativa skador.

Bultning kan förekoma om arbetsområdet uppfattas osäker.
Genom bultning vill man låsa lösa partier som kan av olika orsak rasa och därmed fara för personalen som jobbar i bergrummet. Bultning görs antingen selektivt eller systematiskt beroende på hur berget ser ut.

Sprutbetongs arbeten är ett av de mest krävande arbeten inom förstärkning av tunnlar. Sprutbetong används för förstärkning av bergrummen genom att applicera den med hjälp av hög ”tryckluft”. Sprutbetongen i sig är ett stort område. Sprutbetongs arbete kan i stora drag delas i 2 delar våt och torr sprutning


© 2007 ABEIS KONSULT